İŞ HUKUKU DAVALARI


Büromuz iş hukuku ile ilgili her türlü konuda; işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması, hukuki destek sağlanması, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında hukuki danışmanlık yapmaktadır. Rekabet yasağı konuları ile işçi ve işveren arasında uyuşmazlıkların çözümü için işe iade, eksik ya da hiç ödenmeyen işçi alacakları, işçi tazminatları ve sosyal güvenlik primlerinin takibi konularında müvekkillerin dava ve şikayet yolu ile temsili yönünde hizmet sağlamaktadırlar. Bu konularda arabuluculuk görüşmelerine de katılmaktayız.İş ve Çalışma Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

İhbar, kıdem ve işe iade davaları açılması ve takibi 
Mobing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi 
Fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması ve hesaplanması 
İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık yapılması 
İşveren ve çalışanların haklarının korunması konularında danışmanlık yapılması 
Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaların takibi 
Performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı sebeplerle iş sözleşmesinin feshi halleri KATLAV HUKUK OFİSİ

Bilgisayar Sistem Analisti ve Uzmanı & AVUKAT

       ALİ YILMAZ KATLAV